Agro CS

Agro CS

Popis reference

Agro CS

Cyklus přednášek na téma optimalizace prodejny.

Probíraná témata : základy category managementu, KPI ukazatele, space management,

visual merchandising a příklady z praxe.

Realizace jaro 2018.