Copharm

Copharm

Copharm

Každoměsíční příprava podkladů pro lay outy a plánogramy celé sítě.

Realizace 2014 -2016

Cobranding v síti nezávislých lékáren Copharm.

Instalace POS materiálů do vybraných 22 lékáren.

Optimalizace výloh.

Instore akční komunikace.

Určení horkých zón v oficíně.

Výběr příprodejových produktů na táru.

Realizace říjen 2013.