Grenze Markt

Grenze Markt

Popis reference


Grenze Markt

Zaškolení personálu z: Category managementu a Visual merchandisingu.

Optimalizace layoutu prodejny, tvorba plánogramů. Přidání impulsních prvků na prodejní ploše.

Pravidelná supervize. Spolupráce od roku 2022.