Koučing

Koučing

Koučing

V návaznosti na semináře a workshopy fungují koučingy v místě realizace naučené dovednosti (on-line koučingy)

nebo po vyzkoušení dovedností (off-line koučingy).


Pomáhají aktivně uvést do praxe načerpané znalosti a osvojit si požadované dovednosti (např. prodejní).


Velmi dobře fungují k podpoře aktivního prodeje, k urychlení či udržení znalostí a dovedností,

k efektivnímu řízení, fungují na úrovni řadových zaměstnanců a také středního i vysokého managementu.