Lipera s.r.o.

Lipera s.r.o.

Popis reference

Optimalizace vystavení produktů na prodejní ploše.

Pravidelný Visual merchandising velkoopchodní prodejny vinařských potřeb.

Optimalizace POS komunikace.

Sledování prodejních parametrů.

 

Realizace v letech 2018, 2019

 

Lipera s.r.o