Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis reference

Pravidelná školení a workshopy SW programů pro zadávání veřejných zakázek.

Realizace  v roce 2012.