Mystery shopping

Mystery shopping

Mystery shopping

Slouží ke zjištění zákaznické zkušenosti ve Vaší obchodní jednotce

(prodejně, restauraci, benzin.pumpě, servisu, lékárně atd)


Je účinným nástrojem pro kontrolu a motivaci  zaměstnanců, k zajištění stálé spokojenosti a návratnosti Vašich zákazníků (klientů).

Pomůžeme Vám v případě potřeby sestavit ideální "scénář" návštěvy a ideální škálování  výstupního hodnocení.