Odborná supervize

K čemu slouží?

V návaznosti na semináře a workshopy fungují supervize v místě realizace. Nebo naopak supervize /návštěva prodejny, lékárny, bistra a pod./ může školení a podobným programům předcházet.

Supervize pomáhá  aktivně uvést do praxe načerpané znalosti a osvojit si požadované dovednosti. Řeší prakticky  aktuální problémy /personálu, vystavení zboží, technik prodeje, nastavení cenotvorby, uspořádání prodejního nábytku atd./

Supervize mohou být jednorázové, nebo pravidelné. Podle toho co je pro zákazníka vhodné a důležité. Mohou být osobní nebo on-line.