Školení & semináře

Školíme i pořádáme semináře na zadané téma.

 • Naši posluchači jsou z řad prodejního personálu, středního i vyššího managementu.
 • Školení pořádáme firemní i veřejná.
 • Délka školení bývá 1-3 dny.
 • Doporučujeme po školení zařadit i praktické supervize.
 • Většina klientů využívá i dlouhodobé supervize, pravidelné audity i nezávislé odborné konzultace.
 • Našimi klienty jsou  nejčastěji retailové prodejny, lékárny ale také i bistra, školy a státní organizace.
 • Veliký důraz klademe na individualitu zákazníka a podle toho volíme i vhodnou míru a délku spolupráce.

Témata školení

Nejčastěji vyhledávaná témata školení jsou:

 • Prodejní dovednosti
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Prezentační dovednosti
 • Hodnotící pohovory
 • Nástroje  na motivaci zaměstnanců
 • Konflikt management
 • Jak vybrat správného zaměstnance (přijímací pohovory)
 • Visual merchandising základní pravidla
 • Visual merchandising pro pokročilé
 • Aranžování výloh
 • Category management
 • Space management
 • In store komunikace
 • Optimální vystavení produktů na prodejní ploše/oficíně
 • Zbožíznalství (hard skills dle zadání)