Školení

Školení

Školení

Školíme i pořádáme semináře na  

zadané téma.


Naši posluchači jsou z řad prodejního personálu, středního

i vyššího managementu.

Školení pořádáme firemní i veřejná.

Délka školení bývá 1-3 dny.

Doporučujeme po školení zařadit i praktické supervize.

Většina klientů využívá i dlouhodobé supervize, pravidelné audity

i nezávislé odborné konzultace.

Našimi klienty jsou  nejčastěji retailové prodejny, lékárny

ale také i bistra, školy a státní organizace.

Veliký důraz klademe na individualitu zákazníka a podle toho

volíme i vhodnou míru a délku spolupráce.

Školení

Nejčastěji vyhledávaná témata školení  jsou :

- Prodejní dovednosti

- Verbální a neverbální komunikace

- Prezentační dovednosti

- Hodnotící pohovory

- Nástroje  na motivaci zaměstnanců

- Řešení konfliktních situací

- Jak vybrat správného zaměstnance (přijímací pohovory)

- Visual merchandising základní pravidla

- Visual merchandising pro pokročilé

- Aranžování výloh

- Category management

- Space management

- In store komunikace

- Optimální vystavení produktů na prodejní ploše/oficíně

- Zbožíznalství (hard skills dle zadání)