Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Popis reference

Karlova Universita - Filosofická fakulta

Přednášky a work shop na téma efektivní komunikace a konflikt management.

Realizace : školní rok 2013/2014

a školní rok 2014/2015