Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví

Popis reference

Školení  zaměstnanců  s elektronickým tržištěm pro zadávání veřejných zakázek.

Ve spolupráci se Syntaxid s.r.o. 2012