Visual merchandising

Visual merchandising

Visual merchandising

Co si pod tímto pojmem  představit ?

Způsob prezentace produktů ve výloze a na prodejní ploše.


Co všechno obsahuje :

Fantastické výlohy

Ideální kombinace barev

Dynamické prodejní konstrukce

Využití horkých a studených zón na prodejně

Cílené směrování toku zákazníka

Optimální práce se světlem

Inspirující marketingová komunikace

Čitelná cenová komunikace

Impulz k nákupu

Optimální uspořádání kategorií na prodejní ploše/oficíně

wow efekt

a mnoho dalšího..K čemu pomáhá ideální VM:

Navýšení návštěvnosti

Navýšení obrátky zboží (produktů, služeb)

Zjednodušení obsluhy a nákupu

Zvýšení vnímané hodnoty značky

Zvýšení průměrného nákupu

A v neposlední řadě maximalizaci tržeb!


Jaké služby nabízíme:

VM analýza prodejního místa,

odborná školení managementu

zaškolení prodejního personálu,

pravidelný VM servis,

tvorba VM konceptu, manuálů

tvorba výloh, in store komunikace

nastavení ukazatelů pro optimalizaci vm, 

optimalizaci zásob, cenové komunikace

doporučení k maximalizaci obrátky, tržeb.